کلیپ استوری مولودی خوانی شاد میلاد سرداران کربلا به زبان آذری.