فطرس ملک ببر سلام مرا به شهر کرب و بلا؛ به سمت ایون طلا، کنار پایین پا از همین جا ... کلیپ استوری شاد میلاد امام حسین علیه السلام.