به وسعت دریایی تو ساکن دلهایی؛ تو عشق بی پایانی گل پسر زهرایی؛ ای آقا و امیرم یار بی نظیرم؛ ای کاش واست بمیرم؛ نور نیرین عشق عالمین؛ ارباب فقط ارباب حسین ... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.