وضعیت واتساپ فراق زیارت امام حسین (ع) و کربلای معلی.