اگر پنج نوبت اذانم علی است. اگر خاکم و آسمانم علی است. اگر قبله‌ی آستانم علی است. اگر روز و شب بر زبانم علی است. علی دردِ عشق است و درمان حسین... مدح امام حسین علیه السلام در میلاد آن حضرت با نوای حسین طاهری.