مبدل السیئات بالحسنات. بهشت ما نوکراته کرببلات. عالی درجات، شاه عرصات، کشتی نجات. مصباح هدی، ای خون خدا، جونم به فدات. یا من اسمه دوا و ذکره شفا ... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.