نقل جریان سلام امام حسین علیه السلام به جوان عراقی در بیان حجت الاسلام مسعود عالی همراه با نقاشی شن.