نیروی نظامی مقتدر جمهوری اسلامی ایران، عامل ترس مستکبرین و صهیونیسم جهانی. رهبر معظم انقلاب : ما موشک داریم موشک‌ دقیق داریم که هدف را با فاصله چند متری مورد هدف قرار میدهد.