سر میزارم رو خاک قدماش. میمیرم صد ها بار از یه نگاش. رحم خدا میباره از دست دعاش. زنگ دلم میریزه از زنگ صداش. فطرس که نوشته شده یاحسین رو پراش. پیغام من و می بره تا به کربوبلاش ... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمود کریمی.