بی دست به دیدار خدا شو خود مست به دیدار خدا شو، سیراب شوی از بر معبود من نیز شکستم قفسم را؛ بیتی از ترانه حسین با صدای جذاب محسن چاوشی استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.