طلع البدر حسین، و ما ادراک ما قدر حسین، أهلا أهلا یا امامَ الشُّهدا، أهلا أهلا یا امیرَ النُّجبا، أهلا أهلا یا مصباحُ الهُّدا، أهلا أهلا یا سفینةَ النِّجا؛ شور ولادت امام حسین علیه السلام مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با نوای حاج محمود کریمی.