نمی خواد دل که غمگین باشه، کام همه باید شیرین باشه، گمون اون بود که از راه اومد، شیر نر ام البنین باشه، آتیش عشقم تب عباسه، ابالفضلی ها شب شب عباسه؛ کلیپ کوتاه ولات حضرت ابوالفضل.