ترکیب لیمو و عسل برای بالا بردن مقاومت بدن بسیار مفید فایده است طرز درست کردن آن را با هم می بینیم.