اینم یه مدل راحت که بدون گیره و سوزن بسته میشه، برای این مدل روسری نباید روسری سرباشه،و نباید خیلی ضخیم باشه.