کلیپی از قهرمان با اخلاق اوکراینی المار نور علی اف که سر عشق به اسلام و مقام معظم رهبری دارد او ارادت ویژه ای به شهدای مدافع حرف دارد.