گاردین: سقوط شبکه‌های توزیع انرژی و غذا در آمریکا نشون‌دهنده شکست در سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌هاست