بابا علی عزیزم روزت مبارک؛ کلیپ تبریک روز پدر ویژه استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.