حیف مولا مردم عالم تو را نشناختند؛ دم زدند از تو ولی یکدم تو را نشناختند؛ رهبر افلاکی و از خاکیان خاکی تری؛ هم ملائک هم بنی آدم تو را نشناختند؛ با تو قومی محرم و قومی دگر نامحرمند ... مدح امام علی علیه السلام با نوای حسین طاهری.