آقای مدیری شما فقط بازیگرها و بازیکنای فوتبال رو دعوت میکنید تولید کننده رو هیچ کس دعوت نمیکنه، کارخونه‌ ها دارن تعطیل میشن؛ صحبت های یک کارخانه دار در برنامه دورهمی مهران مدیری