فیلمی از اولین جلسه خصوصی رهبر انقلاب با دولت دکتر احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار که رهبری در این دیدار به تبین شاخصه های اصولگرایی می پردازند.