آموزش عدد 4 با ترانه و سرود کودکانه مخصوص کودکان پیش دبستانی.