آموزش عدد 3 با ترانه و سرود کودکانه مخصوص کودکان پیش دبستانی.