کاش می شد دوباره دستان پر مهرت را بگیرم و چشم های زیبایت را طواف کنم پدر جان؛ کلیپ وضعیت واتساپ غم انگیز برای پدرانی که به رحمت خدا رفته اند ویژه روز پدر