بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو فقط رو به رومی یا زنگ زنگی یا روم رومی؛ صاف و ساده میخوای بام بمونی. موزیک استوری عاشقانه شهر آشوب با صدای رضا صادقی مخصوص استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.