ببین روی خدا را رخ نور الهدی را؛ ببین ماه جمال جواد ابن الرضا را؛ غم به سر شد حق جلوه گر شد؛ امام رضای ما پدر شد یا جواد الائمه ... سرود شاد میلاد امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام با نوای محمد فصولی.