قوتم نوشت علی آمدم ذلیل شود عزتم نوشت علی، روی بیرق سبز هیاتم نوشت علی، روز اول خلقت با علی حساب شدم، در قنوت او بودم تا که مستجاب شدم، زیر پای او ماندم تا غبار ناب شدم؛ مولودی خوانی شور حاج حسین سیب سرخی ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر