در این ویدئو اصولی بیان میشه که منزل شما بزرگتر به چشم بیاد این اصول شامل، تقارن، تعادل، نظم و انواع نورپردازی و استفاده به چند منظوره از وسایل است.