ویدئوی کوتاه دو دقیقه ای به نام پدر بسیار زیبا و مفهومی تقدیم به همه پدران مهربان روز پدر مبارک.