چه قمر طلعتی چه شِکر صحبتی، چه صفاتی علی علی مولا؛ استوری از آهنگ تویی دریا با صدای علی اکبر قلیچ