پرواز جنگنده‌های بومی صاعقه بر فراز آسمان میهن اسلامی.