نماهنگ حسرت دیدار در مورد بیعت متفاوت مردم آذربایجان با رهبر معظم انقلاب اسلامی.