صلی الله علی الباکین علی الحسین بر حسین زخمی حسین بی کس گرفتار طوفان تن صد پاره چقدر غم داره، بمیرم آقا جان؛ کلیپ کوتاه از مداحی حاج امیر کرمانشاهی مناسب استوری اینستاگرام یا وضعیت واتساپ