قهرمانلار ئولکه سی آذربایجان، دایانیب سان داغ کیمی هر دوراندا، اوجا باشسان ایرانا آذربایجان؛ به مناسبت قیام مردم تبریز در بیست و نه بهمن ماه