سخنان جدید حسن روحانی رییس جمهور درباره پیام های مکرر ترامپ برای دیدار و واسطه کردن روسای جمهور فرانسه و دیگر کشورها برای مذاکره