کتاب چغک از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید تولید مرکز صهبا؛ رمان مصور مبارزات مردم مشهد است که از زبان یک نوجوان بیان می شود و آیت الله خامنه ای به این نوجوان لقب چغک می دهند.