آموزش عدد دو به کودکان پیش دبستانی همراه با یک ترانه شاد و زیبا.