کلیپ تصویری بیانات آیت الله حائری شیرازی در مورد اینکه رحمت ماه رجب، شامل چه کسانی نمی شود؟