در تعاملات اجتماعی و گفتگوها زبان بدن باعث میشه بعضی از گاف ها پوشیده بشه یا منظورمون رو بهتر بتونیم به مخاطب برسونیم. این کلیپ رو با توضیحات خانم هدیه حیدری می بینیم.