قربانیان زنای محارم از تجربیات خود می‎گویند! در کتابی که توسط دختر یکی از وزرای پیشین دولت فرانسه منتشر شده از این موضوع در خانواده‌اش و اتفاقات شبیه آن در میان مسئولان پیشین و کنونی فرانسه، پرده برداشته است و نیز در کمپینی افراد زیادی از خاطرات خود در این رسوایی اخلاقی می گویند.