حلالم کن ببین کوهی ز دردم من، حلام کن برات کاری نکردم من، رضا جانم، حلالم کن می دونم گنه کارم، ولی آقا می دونی که دوستت دارم رضا جانم؛ نماهنگی زیبا با تصاویر چایخانه حرم مطهر رضوی بر اساس شعر قاسم نعمتی