سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته، نیمه جونی مونده بر لب، می دویده پشت مرکب، دور از دیار مادری با آه و ناله، شده یه ویرونه نشین مثل سه ساله؛ کلیپ یک دقیقه ای از مداحی زمینه شهادت امام هادی علیه‌ السّلام.