استوری مناجات آذری آقا اورح لرده وار جایگاهون، او زهرایه بنظر گوزونن، دریغ اتمه بیزدن نگاهون با نوای کربلایی امیر طهماسبی