ای سایه کرمت آقا؛ تو حسرت حرمت آقا؛ دلتنگم و با چشم تر پریشونم با غمت آقا؛ سامرا و اون ضریحت دل من رو برده؛ سینه زنی کوتاه شهادت امام هادی علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه.