از جدیدترین نسل پهپادهای سم‌پاش به صورت بومی سازی با کیفیت و استانداردهای جهانی در کشور رونمایی شد.