کلیپ تصاویر زندانی در در سامراء عراق که امام هادی علیه السلام را در آن نگه می داشتند.