یا رادَّ ما قَد فات یا ای برگرداننده امور یکی از اسما خداوند ست که اون جبران کم کاری ما را می کند این کلیپ دلنشین مناسب استوری و وضعیت واتساپ رو که این نام خدا رو توضیح میده تقدیم همه کاربران می کنیم.