ویدئویی از رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه در شب با رجز حماسی با صدای حاج صادق آهنگران