حجت الاسلام شهاب مرادی: ماه رجب ماه روان درمانی است، ماه رجب ماه درمان نا امیدی است .