معمولا مبارزین ام ام ای لقبهای اینچینی دارن مثل اسپایدرمن، اسب دیوونه و...! لقب شما چیه؟؟ من لقب ندارم. همین اسممو دوست دارم چون اسم امیرالمومنینه! دوست دارم سر سوزنی مثل ایشون بشم...