ویدئویی از سخنرانی حاج آقا دانشمند که ذکری از بزرگان یاد گرفته اند و مشکلات زندگی را برطرف می کند به اشتراک می گذارند.